స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

6, ఆగస్టు 2011, శనివారం

నేస్తం !

[పింగళి శశిధర్]

మల్లెకు వాసన నేస్తం
వెన్నెల జాబిలి నేస్తం
భ్రమరానికి పూవులు నేస్తం
నేస్తం !
ఈ రీతినే మన ఇద్దరి హస్తాల్
పెన వేసుకునుం డాలోయ్
ఆనందపు టంబుధి పొంగి
నిండాలోయ్
ఈ జగతి సమస్తం !!!

ప్రపంచ స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా
మిత్రులందరికి శుభాకాంక్షలతో..

2 వ్యాఖ్యలు:

రసజ్ఞ చెప్పారు...

చాలా బాగుంది

పింగళి శశిధర్ చెప్పారు...

రసజ్ఞ గారూ! ధన్యవాదాలండీ.