స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

19, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

సరిహద్దు రాళ్ళు


[శశిధర్ పింగళి]

సరిహద్దు రాళ్ళు పీకేస్తే – చాలు
సమస్యలు తీరిపోతాయనుకున్నాం
సామరస్యం వెల్లివిరుస్తుం దనుకున్నాం
చదరపు విస్తీర్ణం పెరిగిందే తప్ప
హృదయ వైశాల్యం పెరగలేదు
కూలిన గోడలపై నుంచీ
హోరెత్తించే పడమర గాలులు ఓ ప్రక్కా –
అంతర్జాలపు రహదారులపై
అవిశ్రాంతం గా నడిచొచ్చే
అశ్లీలపు నీలినీడలు ఓ ప్రక్కా -
అర్ధరాత్రి జొరబడే ఆగంతకపు
ఆలోచనలింకోవైపు
నా యువత గుండెల్లో గందరగోళాన్ని
సృష్టించి - బందిపోటు
తత్వాన్ని బలంగా నింపుతున్నాయి
మనం అందంగా కట్టుకున్న
కట్టుబాటు గోడల్ని పడద్రోసి
కొంపల్ని కూల్చేస్తున్న – సు
పుత్రుల్ని చూసి – భారతమాత
మౌనంగా – రోదిస్తోంది
చెరిగిన సరిహద్దుల సాక్షిగా
సంకోచిస్తున్న
మానవ సంబంధాల మధ్య
మనిషికీ మనిషికీ మధ్య – కట్టుకున్న
మహా కుడ్యాల మధ్య
మనకి మనమే ఎవరికీ వారే
మహారాజుల్లా వెలిగిపోతున్నాం
విశ్వపువీధుల్లో మాత్రం
వెలవెల  పోతున్నాం
--------------