స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

7, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

సత్యం - శివం - సుందరం - 5

         [ పింగళి మోహిని ]

శా.    దీక్షాదక్షత, త్యాగశీలతల దేదీప్యప్రభామూర్తి; భ
        క్త క్షేమావన సత్యబోధనల సత్కారుణ్యమూర్త్యాత్మకున్
        సాక్షాద్వేద స్వరూపునిన్ మహిము; విశ్వాధార ప్రేమాస్పదున్
        సాక్షాత్కారము నీయ వేడెద ప్రభున్ సత్యాశ్రయున్ సాయినిన్! ...5

కం.   చల్లని సేవానిరతియు
        యుల్లము రంజిల్ల జేయు నుపదేశంబుల్
        ఎల్లలు తెలియని పేమను
        ఎల్లప్పుడు పంచి పెట్టు! మీశ్వర! సాయా! ...6

2 వ్యాఖ్యలు:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

చక్కని పద్యములకు మిక్కిలి అభివందనములు.

పింగళి మోహిని చెప్పారు...

సంతోషం రాజేశ్వరిగారూ, కృతజ్ఞతలు.