స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

16, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

7, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

ప్రతీక్ష !

[శశిధర్ పింగళి] 

ఎన్నాళ్ళనుంచో ఎదురుచూస్తున్నాను..
నువ్వొస్తావనీ నీతో
ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెప్పుకోవాలనీ
కలలు కన్నాను
పచ్చని ఙ్ఞాపకాల మంచె మీద - మనం
ఆకాశాన్ని చూస్తూ జారిపోయిన
గతాన్ని గుత్తులు.. గుత్తులుగా
గుర్తుచేసుకుంటూ గడపాలని .. ఓ
చిన్ని కోరిక..
నీవొస్తావన్న ఆశ.. వస్తున్నావన్న వార్త
నాలొ ఉద్వేగాన్ని నింపుతోంది..
ఉవ్వెత్తున లేచే సంతోష తరంగాలు
అమాంతంగా మీదపడి .. బయటకీ
లోపలకీ నిలకడలేకుండా నడిపిస్తున్నాయి
తీరా నువ్వొచ్చాక..
కాలునిలువని కాలం.. నిన్నూ
తనతో పాటు తీసుకెళుతుందన్న
నిజం - నన్ను
నిర్వీర్యుణ్ణి చేస్తుందేమో..
నీతో గడుపుదామనుకున్న మధుర క్షణాలు..
మంచు బిందువుల్లా కరిగిపోతాయేమో..
ఆనందం ఓ ప్రక్కా.. భయమో ప్రక్కా
జమిలిగా నన్ను చుట్టేసుకుని..
మూగవాణ్ణి చేసేస్తాయేమోనని చిన్న సంశయం! ​
ప్రత్యక్షానుభవం కంటే
ప్రతీక్షానుభవమే ఆనందంగా తోస్తుంది..
అందుకే .. నాకు
పండుగ రోజుకంటే.. పండుగ
ముందురోజంటేనే.. ఇష్టం!?
...............