స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

28, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

ఒక్కటే ఆశ..

 [శశిధర్ పింగళి]
నిన్ను చూసిన ప్రతిసారీ
ఒక్కటే ఆశ..
నీ చిటికెన వ్రేలు నడ్డుపెట్టి
ఈ జీవితాన్ని దాటిస్తావని..
నువ్వేమో
నా ప్రారబ్ధపు ప్రాకారాలలో
మూటకట్టిన పడేసిన
సంచితాలమీద
నడచి పొమ్మంటావు..
అనాదికాలంగా ఎదుగుతున్న
ఆ రక్కెస పొదలు - నన్ను
అడుగుకూడా కదలనీయవని

నీకు తెలీదా!? చెప్పు!

2 వ్యాఖ్యలు:

sam చెప్పారు...

dear sir very good telugu blog and telugu article very useful

Latest Telugu News

Sasidhar Pingali చెప్పారు...

Thank you