స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

13, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

ముక్కంటి యేరీతి ముద్దులాడు ?

శశిధర్ పింగళి ]

తనమేన సగమైన తరుణి పార్వతితోడ
    ముక్కంటి యేరీతి ముద్దులాడు ?
తలపైన కొలువున్న నెలత గంగమతోడ
   శూలపా ణేరీతి జూఁపుగలుపు ? 
గజవక్తృ కేరీతి గౌరమ్మ ప్రేమతో
    కోరి తినిపించునో గోరుముద్ద ?
ఆరు మొగముల వాని నాదరమ్మున బిల్చి
    లాలించి యేరీతి పాలు కుడుపు ? 

 వెండికొండన మీయింట వింతశోభ
చూడ మనసయ్యె నొకసారి జూఁపవయ్య
నీదు ప్రమధుల మూకలో నాదరించి
కరుణ జూఁడుము మ్రొక్కెదన్ కరము లెత్తి!

2 వ్యాఖ్యలు:

Sri Rama Murty చెప్పారు...

Sasidhar Garu, mee padyam chala bagundi. Amayakamga prasnistune teliviga bhaktito kailasamlone pramadha ganalalo stanam kosam apply chesaru. Hats off & Thank you for a beautiful poem. pl. write ur ph no.

Sasidhar Pingali చెప్పారు...

Thank you Sri Rama Murthy garu!
mee spandana emto utsaahaanni icchimdi.
naa number 9440386331