స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, మార్చి 2015, మంగళవారం

గడుగ్గాయిలు (చిన్నకథ)


[శశిధర్ పింగళి]
ఏమిటే అమ్మాయ్ అలా కాలుగాలిన పిల్లిలా అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నావ్.. రా! యిలా వచ్చి కూర్చో..
ఏదీ ఈ పుస్తకం కాస్త చదివి పెట్టు.
పో అమ్మమ్మా! అది నాకు అర్థం కాదు.
అర్థం కాకపోవడమేమిటే, చదువుకున్న పిల్లవేగా 
కాస్త మనసుపెట్టి చదివితే అదే అర్థమవుతుంది.. ఏదీ చదువు
ఆ మనసు దగ్గరలేకనే ఇలా తిరుగుతున్నా
అఁ.. ఏమైందే నీ మనసుకి
ఏంటో.. అమ్మమ్మా! తుంటరిగా తెగ అల్లరి చేస్తుంటే కాస్త చూసి పెట్టమని ఒక అబ్బాయికిచ్చాను..
అఁ.. అయితే..

30, మార్చి 2015, సోమవారం

సుదీర్ఘమైన వసంతాలు నా కక్కరలేదు...

[పింగళి శశిధర్]

విశ్వవ్యాపితమైన నీ
విరాడ్రూపాన్ని
దర్శించే శక్తి
ఈ చర్మ చక్షువులకు
లేవు...
దానికి ఆధార భూతమైన
నీ సుందర పద్మ సదృశమైన
పాదాలు చాలు..

26, మార్చి 2015, గురువారం

సాంత్వన

[శశిధర్ పింగళి]
చూరుకు వెలాడే దీపంలా
వాలిన కనురెప్పల కింద ఆ చూపులు
వంటరిగా వెలగలేక వెలుగుతున్నాయి
రెక్కలు విప్పిన రాబందుల్లా
ఆలొచనలు ఆకాశంలొ
గిరికీలు కొడుతున్నాయి

20, మార్చి 2015, శుక్రవారం

ఉగాది పాట !   [సేకరణ: శశిధర్ పింగళి]
చల్లగా వచ్చింది - సంవత్సరాది
కొల్లగా తెచ్చింది - క్రొత్త వింతలను
గండుకోయిల పాట - కమ్మనీ పాట