స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, జనవరి 2015, శనివారం

"విష్ లిష్ట్"

శశిధర్ పింగళి 
----------------
ఉదయం వ్రాసుకునే"విష్ లిష్ట్" 
చాలా అందంగా, సుదీర్ఘంగా, ఉత్సాహంగా
వుంటుంది..
కానీ -
సాయంత్రం చేసుకునే సమీక్షలే
సంక్లిష్టంగా, సంక్షిప్తంగా, నిర్లిప్తంగా
వుంటాయి..


19, జనవరి 2015, సోమవారం

నా కిప్పటికీ గుర్తే !

శశిధర్ పింగళి

నా కిప్పటికీ గుర్తే - ఆనాడు
తడబడుతూ .. తలొంచుకుని
మెట్టినింట పాదం మోపిన - క్షణం –
బిడియంతో - బెరుకు బెరుగ్గా
చూసిన – చూపులూ –
ఈ చిన్ని హృదయానికి – రాణిని
చేస్తానని ఇచ్చిన మాటా –
అన్నీ గుర్తే –
కానీ చిత్రంగా

9, జనవరి 2015, శుక్రవారం

చలి మంత్రం!

[శశిధర్ పింగళి]
------------------
ఒకప్పుడు వేయించిన
విత్తనాల్లా విడివిడిగా వున్నవాళ్ళు కూడా
ఇప్పుడు పాకంలోపడ్డ పప్పుగింజల్లా
అతుక్కుపోతున్నారు...
మనుషుల్ని దగ్గరచేసే
మంత్రమేదో – తనకే తెలిసినట్లు
చలి చెలరేగిపో తోంది !!

7, జనవరి 2015, బుధవారం

నిన్ను దర్శించాలంటే

[శశిధర్ పింగళి]

తీరంవెంబడి
ఎంతనడిచినా - ఇంకా
తీరని కోరికేదో
బలంగా వినిపిస్తూనే వుంది!
ఇప్పుడిప్పుడే
అర్దమవుతోంది - నువు
సముద్రాన్ని చీల్చుకుని వస్తుంటే
కర్తవ్యం బోధపడుతోంది
నిన్ను దర్శించాలంటే
తీరికలేకుండా నడవటం కాదు
నిలకడగా నిలబడి
నిశ్చలంగా చూస్తే చాలని!!


2, జనవరి 2015, శుక్రవారం

మరో ఉదయం !!

[శశిధర్ పింగళి]
-----------------------
భూమ్యాకాశాల మధ్య
పరుగెత్తీ, పరుగెత్తీ
అలసిపోయాను -
అనుభవాల గొంగడిలో
అనుభూతులను యేరుకుంటూ
రాత్రంతా
నిద్దురలేకుండానే గడిచిపోయింది -
ఎవరో తలుపు తడుతున్నారు...
మళ్ళీ నన్ను
తనవెంట తీసుకుపోవటానికి
మరో ఉదయం వచ్చినట్లుంది !!
------------------