స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

1, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

ఒరుగుతున్న ఆకాశం

[ శశిధర్ పింగళి ]
గుండె లోపలి పొరల్లో – ఇంకా
ఇంకిపోని – తడేదో అప్పుడప్పుడు
కంటి కొలకుల్లో – మంచు ముత్యమై
మెరుస్తుంది -
వారాంతాల్లో వచ్చే
పొడిబారిన పలక రింపుల మధ్య
వడిలిన పెదాలపై – హరివిల్లొకటి
విరుగుతుంది –


నది నెట్టేసిన చేపల్లా
అమ్మ కనిపించని పాపల్లా
నిలువెల్లా మూర్తీభవించిన
స్తబ్ద చైతన్యాలు - వాళ్ళు
వెచ్చని వుదయాల్ని
నిర్వికారంగా చూస్తూ
ఒరుగుతున్న ఆకాశాన్ని
శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్న
విద్యార్ధులు - వాళ్ళు -
చేరక తప్పని మజిలీ లో
గమ్యం జేర్చే రైలు కోసం
ఎదురు చూస్తున్న ప్రయాణీకులు – వాళ్ళు
నిజానికి
వాళ్ళని బ్రతికిస్తున్నది

మనం పెట్టే
గుప్పెడు మెతుకులు కాదు - వాళ్ళు
దాచుకున్న గతం లోంచి
తోడుకుని తాగుతున్న
గుక్కెడు జ్ఞాపకాలు మాత్రమే!!!

5 వ్యాఖ్యలు:

హను చెప్పారు...

chala bagumdi andi

Sasidhar Pingali చెప్పారు...

Thank you Hanu garu..

Sasidhar Pingali చెప్పారు...

Thank you Hanu garu..

Sasidhar Pingali చెప్పారు...

Thank you Hanu garu..

chandrasekhar boddapati చెప్పారు...

sasi,

chinnikavithathaddalo neti sthini chuparu. beautigul.imkiponithadi,
kantikolakullokamtiko manchi mutyamai, beautiful expressions.

,