స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

6, నవంబర్ 2013, బుధవారం

మహాకవి దాశరథి కి కవుల నివాళిమహాకవి దాశరథి వర్థంతి సందర్భంగా "తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక మండలి"  శ్రీ గంటా జలంధర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న "రెండురోజుల జాతీయ సదస్సు" లో భాగంగా విడుదల చేసిన రుద్రవీణపై కోటిరాగాలు (దాశరథి కృష్ణమాచార్య వ్యక్తిత్వ సాహిత్యాలపై వివిధ కవుల నివాళి) అనే పుస్తకంలో చోటు దక్కించుకున్న నా గేయం. ఇది వారు అస్తమించిన సందర్భంలో 1987లో వ్రాసినది ఇప్పుడు ఇలా ప్రచురింపబడటం ఆనందదాయకంగా వుంది.
------------------------------------------------------------------------------------------
(పింగళి శశిధర్)

కోటి రతనాల వీణ - తన
తెలంగాణ లో
మారు మ్రోగిన కంఠంబు
మూగ వోయె -
బూజు పట్టిన భావాల - రాజు
నైజాము పై
పదను పాళీల కలము తో
కదము నడపి -
తిమిర రక్కసి - కోరలు
పెఱికి వేయ - ఘోర
సమరము సేసిన సాహసీడు -
కుపిత మనస్కుల చూచి - క్రుధ్ధుడై -
తన రుద్ర వీణ పై
ఢమ ఢమ రున్నినాదాలు
చేసి - చేసి
అలసిపోయిన - ఆ
కవి చంద్రుడతడె
దాశరథి - తా
నాకస వేదిపైన
వెలుగుచున్నాడు
తెలుగు కైతలు - దిక్కుల
వెలువరింప !!