స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

4, ఏప్రిల్ 2012, బుధవారం

అహం బ్రహ్మాస్మి!

          ( శశిధర్ పింగళి )
        
         అనంత విశ్వంలో
         పరివ్యాప్తంగా - నీవు
         అనంతాకాశంలో
         అణుమాత్రంగా - నేను
         అంతచ్చక్షువు ల
         నున్మీలనం చేసి
         అంతరంగాన్ని  దర్శిస్తే
         ద్వైతం లో -  అద్వైతం లా
         పరిపూర్ణం గా - పరిపుష్టం గా
         నాలో నిండిన - నీవు
         నేనై నిండిన ఈ
         విశ్వం!
         త్వమేవాహం !
         త్వమేవాహం !!
         అహమేవ బ్రహ్మం !!!
         అహం బ్రహ్మాస్మి.

2 వ్యాఖ్యలు:

Plus ఎందుకో ? ఏమో ! చెప్పారు...

అహం బ్రహ్మాస్మి అనే దివ్య స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ శిష్యునికి తన స్థితిని గూర్చి అతనికి చూచాయిగా తెలుస్తుంది తప్ప నిష్కర్షగా తెలియదు,
అప్పుడు సద్గురువే సహృదయుడై అతని ప్రస్తుత స్థితిని తాను చేరవలసిన స్థితిని ఎరుక పరుస్తాడు.
ఆ సందర్భంలోనే "అహం బ్రహ్మాస్మి" అనుభూతి కలిగిన శిష్యునికి "తత్వమసి" ఉపదేశం గావిస్తాడు.

చక్కగా ఉన్నది

(అవకాశం ఉంటె దూరదర్శన్ నేషనల్ చానల్ ద్వారా ప్రాసారమౌతున్న చిన్మయ మిషన్ వారి
" ఉపనిషద్ గంగ " అను ధారవాహికను ఆదివారం ఉదయం 10 గం||లకు వీక్షించగలరు.)


మీ తండ్రి గారిని అడిగినట్లు చెప్పగలరు

ధన్యోస్మి

?!

పింగళి శశిధర్ చెప్పారు...

ఉభయకుశలోపరి!

ఎందుకో ! ఏమో! గానీ
తిక్కతలకెక్కినంతగా
తత్వం తలకెక్కదు - ఎక్కినా
ఎక్కువసేపు నిలవదు - నిలిస్తే
మనం మనంగా మనలేం !
మనలేకపోతే - మనంలేం !?

సర్వంసచ్చిదానందమయం