స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

19, మార్చి 2012, సోమవారం

చిన్నప్పటి ఉగాది పాట

         [ శశిధర్ పింగళి  ]
       చల్లగా వచ్చింది - సంవత్సరాది
                            కొల్లగా తెచ్చింది - క్రొత్త వింతలను
       గండుకోయిల పాట - కమ్మనీ పాట
                           వరవడైపోయింది - బాల వృద్ధులకు
       తలంటి పోసింది - పిలచి అమ్మమ్మ
                          ప్రేమతో పెట్టింది - వేప ప్రసాదం
       సరికొత్త పరికిణీ జాకెట్టు తెచ్చే
                         మామయ్య కంటేను మంచి వాడెవడు
       నేటి సంతోషమే - యేటి సంతోషం
                        తమ్ముడూ నేనూను - తట్టాడు కోము
       నల్లనీ వాడవూ - నా చిన్ని కృష్ణా !
                        యేడాది పొడవునా - యేలుకోవయ్యా !!


( ఇది చిన్నప్పుడు అమ్మ నేర్పిన పాట.  ఇప్పటి ఇంగ్లీషు రైమ్స్ కి యే మాత్రం తీసిపోని రైమూ, రిథమూ
వున్నాయి.  అంతకంటే సంస్కృతీ సంప్రదాయాలున్నై. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే తెలుగు దనం వుంది కదూ !? )

1 వ్యాఖ్య:

జ్యోతిర్మయి చెప్పారు...

శశిధర గారూ పాట బావుందండీ..మీకు వీలయితే ఆడియో పెడతారా పిల్లలకు నేర్పిస్తాము.