స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

11, మార్చి 2012, ఆదివారం

చూడాలని వుంది

            [  శశిధర్ పింగళి ]


    నేజూచిన కన్నులు నాలో -
    కలిగించెను కమ్మని భావనలేవో
    అనిపించెను నాలో నాకే -
    అవి కన్నులు కావేమో?
    వికసించిన ..
    నల్లని కలువల జంటేమో! నని
    ఆ..... నల్లని కాటుక కన్నులలో
    యే మత్తుందోగానీ - మరి
    అరె !
    రావే నాచూపులు విడివడి - 
    బుద్ధేమో తప్పని చెబితే
    మనససలా మాటే వినదే!
    పైగా -
    ఎదురడిగెను నన్నే-
    అసలా కన్నులు చూడని కనులెందుకని?
    ఇది నిజమా? యని నీవనవచ్చును
    నీ వెరుగవు -
    నే పలుకునదంతా ప్రత్యక్షర సత్యంబని
    ఇంతవినీ నీ వడిగెదవేమో!
    ఆ కన్నులలో యే ముందని?
    ఆ కనులు .. కాదు - కాదు
    నా పాలిట వలపు గనులు
    ఆ కన్నులలో ...
    చిరువెన్నెల చల్లదనం వుంది
    మరుమల్లెల కమ్మదనం వుంది
    చేమంతుల చిలిపిదనం వుంది
    ఆ చూపులలో ...
    మనసెరుగని తీయదనం వుంది
    నే కోరిన సర్వస్వం - వుంది
    అంతెందుకు... నా
    బ్రతుకంతా ఆ కన్నులనే
    చూడాలని వుంది
    చూస్తూనే - కాలం
    గడిపేయాలని వుంది.

               ****

7 వ్యాఖ్యలు:

జ్యోతిర్మయి చెప్పారు...

"కనులు కనులతో కలబడితే ఆ తగవుకు ఫలమేమీ.."
మీ కవితకు అర్ధం ఇది కాకపోయినా కవిత చదవగానే ఈ పాట గుర్తొచ్చింది. అందమైన కవితలు వ్రాస్తారు, కొంచెం తరచూ వ్రాస్తుండండీ..

పింగళి శశిధర్ చెప్పారు...

జ్యోతిర్మయి గారికి ధన్యవాదాలు.

kastephale చెప్పారు...

good.keep it up

పింగళి శశిధర్ చెప్పారు...

Thnaks & Welcome to my blog Sarmaji

Siva Prasad Sarma చెప్పారు...

chala chala bagundi
Siva

Siva Prasad Sarma చెప్పారు...

chala chala bagundi
Siva

పింగళి శశిధర్ చెప్పారు...

Dhanyosmi!