స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

31, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

అందుకొనుమోయి - మిత్రమా

              [పింగళి శశిధర్]      


     అదిగొ చూడు
     మినుకిరణముద్భవించె!
     చీకటి ప్రాకారముల్ ఛేదించుకొని వచ్చు
     ఉషస్సుందరి సుందర
     నేత్రద్వయాన - వెలుగు
     వెచ్చని అరుణ కిరణమ్ము భంగి
     భవత్ సౌశీల్య సౌహార్ద్ర
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
     సంపదలు మెచ్చి - వచ్చిన
     సంక్రాంతలక్ష్మి - మోము
     విరిసిన - మధుర
     దరస్మిత స్పురిత వైభవము మాడ్కి -
     శీఘ్ర చైతన్య రీతుల
     వచ్చు చున్నది -
     క్రొంగొత్త వత్సరమ్ము
     తెరచి - తలుపులు
     పలుకుమా "స్వాగతమ్ము"
     అందుకొనుమోయి - మిత్రమా! - నా
     శుభాకాంక్షలిపుడె.


4 వ్యాఖ్యలు:

సుభ/subha చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు.. మీక్కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలండీ..

చిన్ని ఆశ చెప్పారు...

మీకూ మా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

SRRao చెప్పారు...

2012 నూతన సంవత్సర ( ఆంగ్ల ) శుభాకాంక్షలతో.....
నూతనోత్సాహం ( శిరాకదంబం )

జ్యోతిర్మయి చెప్పారు...

మీక్కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.