స్వాగతం

కం|| అందమ్ముగ తెలుగు కవిత | లందింతుము, చదివిమీరు స్వారస్యముతో | స్పందనలందించుటకై | చందన తాంబూల విధుల స్వాగతమిదియే!

==========================================================================================================

15, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

ఆహ్వానం


భారత మాతనెన్నుదుట భవ్యపు తిల్కము దిద్దరండి, యో
పౌరవరేణ్య! మీరలు నపార సదాశయ స్ఫూర్తిమంతులై
చేరగరండి దండులయి శీఘ్రమె నీ యవినీతి పోరుపై
ఆరని జ్యోతులైవెలుగ నన్నహజారెకు  మద్దతివ్వగన్

స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల తో..